Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztaty dydaktyczne
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę z zakresu fizyki i potrafi ją przekazać w czasie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.
Powiązania z EKK:
  • FI3A_W03
    (P8S_KO) Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych i przekazywania wiedzy z dziedziny nauk fizycznych, w tym w obszarze swoich zainteresowań naukowych.