Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztaty dydaktyczne
Efekt kształcenia:
student posiada wystarczającą wiedzę o procesie kształcenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych podpartą mocną znajomości fizyki ogólnej
Powiązania z EKK:
  • FI3A_W01
    (P8S_WG) Absolwent posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową – fizyką lub biofizyką i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny, w tym główne trendy rozwojowe.