Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Termodynamika reakcji chemicznych
Efekt kształcenia:
Doktorant posiada umiejętności w zakresie metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych z zakresu fizykochemii, w tym umiejętność projektowania i realizacji oryginalnych badań na poziomie międzynarodowym
Powiązania z EKK:
  • FCB3A_W06
    Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań w stopniu pozwalającym na prowadzenia badań konkurencyjnych w skali światowej.