Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Termodynamika reakcji chemicznych
Efekt kształcenia:
Doktorant posiada umiejętność pracy badawczej w interdyscyplinarnych zespołach badawczych.
Powiązania z EKK:
  • FCB3A_W17
    Absolwent jest gotowy do wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy.