Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody inteligencji zbiorowej
Efekt kształcenia:
Student potrafi zastosować podstawowe narzędzia inteligencji zbiorowej w problemach technicznych oraz podsumować wyniki swojej pracy w czytelnej i zwięzłej formie
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U01
    potrafi przeprowadzić syntezę oraz interpretację informacji pozyskanych z różnych źródeł, również w języku angielskim
  • IS2A_U02
    potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych