Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody inteligencji zbiorowej
Efekt kształcenia:
Student umie, na podstawie uwarunkowań problemu, wybrać odpowiednią metodę/algorytm inteligencji zbiorowej oraz potrafi ustalić jego parametry
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U02
    potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
  • IS2A_U02
    potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych