Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały bioceramiczne
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie technologie wytwarzania różnych form bioceramicznych i kompozytowych preparatów implantacyjnych.
Powiązania z EKK:
  • FCB3A_W08
    Ma wiedzę na temat wybranych problemów z biofizyki lub chemii lub fizyki lub inżynierii materiałowej lub technologii chemicznej.