Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały bioceramiczne
Efekt kształcenia:
Potrafi wskazać obszary zastosowania biomateriałów, w tym zwłaszcza ceramicznych, w medycynie. Potrafi wskazać parametry oceny i kryteria doboru tych materiałów w implantacji.
Powiązania z EKK:
  • FCB3A_W08
    Ma wiedzę na temat wybranych problemów z biofizyki lub chemii lub fizyki lub inżynierii materiałowej lub technologii chemicznej.
  • FCB3A_W12
    Absolwent potrafi przenosić wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej