Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały bioceramiczne
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę związana z istotą bioceramiki. Zna ceramiczne materiały implantacyjne oraz kompozyty z osnową ceramiczną o znaczeniu dla medycyny.
Powiązania z EKK:
  • FCB3A_W12
    Absolwent potrafi przenosić wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej