Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Materiały bioceramiczne
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość znaczenia ceramiki w ochronie zdrowia i życia człowieka. Zna podstawy projektowania materiałów zastępujących tkanki i organy człowieka służące przedłużeniu i poprawie jakości życia.
Powiązania z EKK:
  • FCB3A_W12
    Absolwent potrafi przenosić wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej