Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały bioceramiczne
Efekt kształcenia:
Potrafi wskazać czynniki kształtujące podstawowe właściwości fizykochemiczne i biologiczne tych materiałów.
Powiązania z EKK:
  • FCB3A_W08
    Ma wiedzę na temat wybranych problemów z biofizyki lub chemii lub fizyki lub inżynierii materiałowej lub technologii chemicznej.