Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Termodynamika reakcji chemicznych
Efekt kształcenia:
Doktorant ma świadomość na czym polega praca w międzynarodowych zespołach badawczych
Powiązania z EKK:
  • FCB3A_W15
    Absolwent potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym.