Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Selected problems of modern solid state physics
Efekt kształcenia:
Doktorant ma wiedze na temat współczesnych metod eksperymentalnych fizyki fazy skondensowanej oraz ma wiedzę o modelowaniu własności fizycznych takich układów.
Powiązania z EKK:
  • FCB3A_W08
    Ma wiedzę na temat wybranych problemów z biofizyki lub chemii lub fizyki lub inżynierii materiałowej lub technologii chemicznej.
  • FCB3A_W19
    Absolwent posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową – fizyką lub biofizyką i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny, w tym główne trendy rozwojowe.