Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Selected problems of modern solid state physics
Efekt kształcenia:
Doktorant potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę w zakresie fazy skondensowaną do prowadzenia badań.
Powiązania z EKK:
  • FCB3A_W06
    Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań w stopniu pozwalającym na prowadzenia badań konkurencyjnych w skali światowej.
  • FCB3A_W18
    Absolwent jest gotowy do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.