Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Selected problems of modern solid state physics
Efekt kształcenia:
Doktorant rozumie potrzebę kreowania interdyscyplinarnych i międzynarodowych projektów badawczych.
Powiązania z EKK:
  • FCB3A_W15
    Absolwent potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym.