Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Atomic Force Microscopy and its variants in advanced measurements
Efekt kształcenia:
Student has knowledge about the principles of operation, advantages and restrictions of various microscopies based on Atomic Force Microscopy.
Powiązania z EKK:
  • CE2A_W01
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów
  • CE1A_W10
    ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
  • TC2A_W08
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych
  • TC2A_W10
    zna konstrukcje i zasady działania urządzeń pomiarowych, sensorów, biosensorów i elektrod modyfikowanych
  • IM2A_W06
    Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu testowania innowacyjnych materiałów o dużym potencjale aplikacyjnym w zakresie elektroniki, elektrochemii, biotechnologii i medycyny.
  • IM2A_W08
    Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów
  • IM1A_W07
    Zna metody badań struktury i mikrostruktury materiałów, w tym metody rentgenograficzne, spektroskopowe oraz mikroskopowe