Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium inżynierskie
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K05
    ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • CE1A_K06
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania aby przekazać takie informacje w sposób zrozumiały