Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium inżynierskie
Efekt kształcenia:
Student zna zasady ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W04
    ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania produkcją, personelem, przedsiębiorstwami oraz usługami jak również zna zasady ochrony prawnej różnych form własności
  • CE1A_W11
    ma niezbędną wiedzę dotycząca zasad wzornictwa przemysłowego, posiada podstawowe informacje niezbędne do projektowania wyrobów z ceramiki i szkła