Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium inżynierskie
Efekt kształcenia:
Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U10
    potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach
  • CE1A_U12
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski