Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej, a w szczególności modelowania na rozwój nowoczesnych technologii. Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne z wykorzystaniem technik obliczeniowych.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii
  • IM2A_K07
    prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne