Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Potrafi sformułować model transportu masy, energii i pędu oraz zastosować odpowiednie warunki początkowe i brzegowe dla opisu wybranych technologii otrzymywania materiałów
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U10
    Potrafi sformułować model transportu masy, energii i pędu oraz zastosować odpowiednie warunki początkowe i brzegowe dla opisu technologii otrzymywania materiałów