Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie matematyki wyższej obejmującą: m.in. wybrane równania różniczkowe zwyczaje i cząstkowe opisujące procesy transportu masy, energii i pędu; oraz istnienia i jednoznaczności problemów początkowych, brzegowych oraz początkowo-brzegowych. Posiada wiedzę w zakresie wykorzystania metod odwrotnych do wyznaczania wybranych współczynników transportowych modeli, zagadnień optymalizacji oraz metod ich rozwiązywania.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W01
    Ma poszerzoną wiedzę w zakresie matematyki wyższej obejmującą: m.in. równania różniczkowe zwyczaje i cząstkowe, istnienie i jednoznaczność problemów początkowych, brzegowych oraz początkowo-brzegowych, zagadnienia optymalizacji oraz metody ich rozwiązywania