Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemistry of organosilicon compounds
Efekt kształcenia:
can give a proper name to an organosilicon compound, can identify it based on IR and NMR spectra
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki
  • TC2A_U20
    posługuje się angielską terminologią techniczną
  • TC1A_U01
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne