Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemistry of organosilicon compounds
Efekt kształcenia:
is aware of the consequences of application of organosilicon compounds in everyday life and in chemical technology
Powiązania z EKK:
  • TC1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
  • TC1A_K09
    rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu -m.in. poprzez środki masowego przekazu -informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych, potrafi przekazać takie informacje...
  • TC1A_K12
    potrafi działać w sposób kreatywny