Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Socjologia religii i ateizmu
Efekt kształcenia:
Potrafi właściwie określać priorytety służące realizacji podejmowanych działań.
Powiązania z EKK:
  • SO1A_U03
    Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.