Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Socjologia religii i ateizmu
Efekt kształcenia:
Dostrzega i prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Powiązania z EKK:
  • SO1A_K03
    Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych.