Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zajęcia dydaktyczne 1R
Efekt kształcenia:
Student rozwija swoje kompetencje zawodowe (naukowe i dydaktyczne).
Powiązania z EKK:
  • BF3A_K05
    (P8S_KO) Absolwent jest gotowy do wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy