Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia dydaktyczne 1R
Efekt kształcenia:
Student potrafi przekazać posiadaną wiedzę oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy.
Powiązania z EKK:
  • BF3A_U10
    (P8S_UU) Absolwent potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób, opracowywać programy kształcenia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.