Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zajęcia dydaktyczne 1R
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć.
Powiązania z EKK:
  • BF3A_W08
    (P8S_KO) Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych i przekazywania wiedzy z dziedziny nauk fizycznych, w tym w obszarze swoich zainteresowań naukowych.