Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praca z opiekunem 1R
Efekt kształcenia:
Student jest świadomy konieczności zdobywania nowej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności.
Powiązania z EKK:
  • BF3A_K05
    (P8S_KO) Absolwent jest gotowy do wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy
  • BF3A_K06
    (P8S_KR) Absolwent jest gotowy do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.