Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca z opiekunem 1R
Efekt kształcenia:
Student potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie projektu naukowego.
Powiązania z EKK:
 • BF3A_U05
  (P8S_UO) Absolwent potrafi zaplanować finansowanie projektu naukowego ; orientuje się w podstawach procedur służących do pozyskiwania (i rozliczania) funduszy na potrzeby badań naukowych.
 • BF3A_U06
  (P8S_UW) Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę do wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą, rozwijać metody techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować, wnioskować na podstawie wyników badań.
 • BF3A_U09
  (P8S_UK) Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.
 • BF3A_U10
  (P8S_UU) Absolwent potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób, opracowywać programy kształcenia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.