Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praca z opiekunem 3R
Efekt kształcenia:
Student jest świadomy konieczności zdobywania nowej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności.
Powiązania z EKK:
  • BF3A_K04
    (P8S_KK) Absolwent jest gotowy do krytycznej oceny dorobku reprezentowanej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
  • BF3A_K06
    (P8S_KR) Absolwent jest gotowy do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.