Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca z opiekunem 3R
Efekt kształcenia:
Student potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie projektu naukowego.
Powiązania z EKK:
  • BF3A_U07
    (P8S_UW) Absolwent potrafi przenosić wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej.
  • BF3A_U08
    (P8S_UK) Absolwent potrafi upowszechniać wyniki badań, także w formach popularnych, inicjować debatę, uczestniczyć w dyskursie naukowym.