Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca z opiekunem 3R
Efekt kształcenia:
Student zdobywa specjalistyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania własnych badań.
Powiązania z EKK:
  • BF3A_W06
    (P8S_WG) Absolwent posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową – fizyką lub biofizyką i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny, w tym główne trendy rozwojowe.
  • BF3A_W07
    (P8S_WG) Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań w stopniu pozwalającym na prowadzenia badań konkurencyjnych w skali światowej.