Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia dydaktyczne 4R
Efekt kształcenia:
Student potrafi przekazać posiadaną wiedzę oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy.
Powiązania z EKK:
  • BF3A_U06
    (P8S_UW) Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę do wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą, rozwijać metody techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować, wnioskować na podstawie wyników badań.
  • BF3A_U10
    (P8S_UU) Absolwent potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób, opracowywać programy kształcenia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.