Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zajęcia dydaktyczne 4R
Efekt kształcenia:
Student potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe.
Powiązania z EKK:
  • BF3A_W06
    (P8S_WG) Absolwent posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową – fizyką lub biofizyką i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny, w tym główne trendy rozwojowe.
  • BF3A_W08
    (P8S_KO) Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych i przekazywania wiedzy z dziedziny nauk fizycznych, w tym w obszarze swoich zainteresowań naukowych.