Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztat naukowca
Efekt kształcenia:
Absolwent zna i rozumie społeczne uwarunkowania powstawania i wykorzystywania wiedzy naukowej.
Powiązania z EKK:
  • FI3A_W05
    (P8S_WK) Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ekonomiczne, prawne uwarunkowania działalności badawczej.
  • FI3A_K03
    (P8S_KR) Absolwent jest gotowy do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.