Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztat naukowca
Efekt kształcenia:
Absolwent rozumie złożone odziaływanie społeczne nauki, jego uwarunkowania i mechanizmy.
Powiązania z EKK:
  • FI3A_K01
    (P8S_KK) Absolwent jest gotowy do krytycznej oceny dorobku reprezentowanej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
  • FI3A_U03
    (P8S_UW) Absolwent potrafi przenosić wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej.
  • FI3A_K02
    (P8S_KO) Absolwent jest gotowy do wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy