Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztat naukowca
Efekt kształcenia:
Absolwent rozumie, w jaki sposób wiedza naukowa jest wykorzystywana w procesach innowacyjnych i potrafi w nich świadomie uczestniczyć.
Powiązania z EKK:
  • FI3A_W05
    (P8S_WK) Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ekonomiczne, prawne uwarunkowania działalności badawczej.
  • FI3A_U03
    (P8S_UW) Absolwent potrafi przenosić wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej.
  • FI3A_K02
    (P8S_KO) Absolwent jest gotowy do wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy