Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie rozwojem startupu
Efekt kształcenia:
Student potrafi wymienić i opisać źródła finansowania startupów oraz metody wyceny przedsiębiorstw
Powiązania z EKK: