Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie rozwojem startupu
Efekt kształcenia:
Student potrafi zebrać informacje i opracować na ich podstawie plan rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego
Powiązania z EKK: