Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie rozwojem startupu
Efekt kształcenia:
Student potrafi opracować w grupie i skutecznie zaprezentować plan przedsięwzięcia gospodarczego.
Powiązania z EKK: