Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Efekt kształcenia:
Student identyfikuje i analizuje istotne elementy otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa
Powiązania z EKK:
 • NB1A_W08
  posiada wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania (w tym: zarządzania jakością) oraz rozumie jego znaczenie we współczesnej gospodarce;
 • NB1A_W10
  zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej, w tym realizacji projektów zespołowych
 • IS1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
 • IS1A_W07
  zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz pracy w grupie
 • FM1A_W06
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu anatomii i fizjologii człowieka
 • FM1A_W09
  ma podstawową wiedzę dotyczącą pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, prawa autorskiego oraz prowadzenia działalności gospodarczej
 • FT1A_W02
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki, chemii, informatyki, elektroniki potrzebne do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
 • FT1A_W04
  zna i rozumie metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz metody fizyczne i matematyczne analizy otrzymywanych wyników
 • FT1A_W06
  zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
 • FT1A_W07
  zna i rozumie ogólne zasady zarządzania we współczesnej gospodarce w tym: zarządzanie jakością, zasobami ludzkimi oraz organizacją pracy zbiorowej