Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów z dziedziny zarządzania organizacją
Powiązania z EKK:
 • NB1A_U08
  potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej różnych procesów technologicznych i biotechnologicznych oraz konkretnych podejmowanych działań
 • NB1A_U10
  posiada umiejętność zarówno pracy indywidualnej, jak i zespołowej
 • IS1A_U04
  potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu fizyki i informatyki, również w języku angielskim na poziomie B2
 • IS1A_U07
  potrafi, przy formułowaniu wymagań i projektowaniu rozwiązań informatycznych, uwzględniać konieczne zasady bezpieczeństwa, a także aspekty pozatechniczne
 • FM1A_U04
  potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową: zastosować znaną metodologię, dobrać właściwe metody pomiarowe oraz ocenić czas jej ukończenia i koszty związane z jej realizacją
 • FM1A_U07
  dostrzega powiązania fizyki medycznej z innymi dziedzinami nauki i techniki - potrafi analizować sposób działania i oceniać rozwiązania techniczne i procesy technologiczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych a także dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań i rozwiązań
 • FT1A_U04
  potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz przeanalizować proste zadania inżynierskie odpowiednio dobierając metody i narzędzia stosowane w fizyce i statystyce
 • FT1A_U06
  potrafi oszacować zużycie energii w różnych procesach technologicznych, ocenić jakościowo wpływ na środowisko różnych rozwiązań technicznych oraz dokonać analizy porównawczej metodami matematycznymi oraz ekonomicznymi różnych rozwiązań inżynierskich