Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Efekt kształcenia:
Umie współdziałać w przygotowywaniu wspólnych prac
Powiązania z EKK:
 • NB1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
 • IS1A_K01
  ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się
 • IS1A_K03
  rozumie możliwości komeryjnego zastosowania systemów informatycznych
 • FM1A_K01
  działając w sposób kreatywny ma świadomość zakresu swojej wiedzy i skutków wpływu podejmowanych decyzji na życie i zdrowie pacjentów oraz personelu medycznego i związanej z tym odpowiedzialności
 • FM1A_K03
  potrafi wprowadzać korzystne ekonomicznie rozwiązania z zakresu fizyki medycznej myśląc i działając w sposób przedsiębiorczy
 • FT1A_K02
  respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu, publikuje efekty swoich prac w sposób rzetelny i uczciwy, ma świadomość odpowiedzialności za swoje wypowiedzi oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego
 • FT1A_K03
  rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, wykazuje postawę proekologiczną, potrafi przekazać społeczeństu w sposób zrozumiały informację o osiągnięciach i ich wpływie na rozwój technologi oraz dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej