Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne działania marketingowe
Efekt kształcenia:
Wymienia i definiuje nowoczesne działania marketingowe
Powiązania z EKK: