Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nowoczesne działania marketingowe
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić wskazane obszary działań marketingowych i zaproponować sposoby ich usprawnienia
Powiązania z EKK: