Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nowoczesne działania marketingowe
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować założenia strategii działań marketingowych w wybranej sytuacji problemowej
Powiązania z EKK: