Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Data Acquisition Systems
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe standardy służące do przekazywania danych w systemach pomiarowych
Powiązania z EKK:
 • IS2A_W04
  ma podstawową podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zagadnień przesyłania sygnałów cyfrowych
 • IS2A_W05
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu elektroniki i wybranych działów nauk technicznych niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu elektroniki i wybranych działów nauk technicznych niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych
 • FT2A_W05
  dysponuje pogłębioną znajomością metod matematycznych i numerycznych niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych