Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nanokompozyty polimerowo-węglowe
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę na temat wykorzystania nanokompozytów polimerowo-węglowych w różnych dziedzinach nauki i przemysłu
Powiązania z EKK:
 • CE2A_W11
  ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich
 • CE1A_W10
  ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
 • TC2A_W13
  posiada wiedzę o tworzywach sztucznych, ich właściwościach, przetwórstwie i kierunkach zastosowania
 • IM2A_W03
  Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia podstawowych materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów
 • TC1A_W14
  ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • IM1A_W17
  Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów
 • IM1A_W18
  Ma podstawowe informacje dotyczące obecnego stanu wiedzy oraz kierunków rozwoju nauki o materiałach